Начало » Условия за ползване

Условия за ползване на съдържанието на Az-gotvia.bg


I. Общи разпоредби

Чл. 1. Az-gotvia.bg е кулинарен уеб сайт, собственост на Фашън.БГ ООД. Сайтът дава възможност на потребителите да разглеждат рецепти и статии, публикувани от екипа на Az-gotvia.bg и да публикуват рецепти и снимки на приготвени от тях ястия. Фашън.БГ ООД по-долу за краткост е наричан "Собственик на сайта" или само "Собственик".

Чл.2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фашън.БГ ООД и всяко лице, което посещава страниците на az-gotvia.bg. Посещавайки сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия. Последна актуализация на Общите условия - 28 юли 2011 година

Предмет на договора

Чл. 3. Потребителите на сайта Az-gotvia.bg се задължават да ползват услугите и информацията при стриктно спазване на изискванията, посочени в настоящите Общи условия. Достъпът до всички страници от Az-gotvia.bg е безплатен. Част от услугите се предоставят след регистрация в сайта.

II. Услуги

Чл. 4. (1) Достъп до рецептите и снимките, публикувани от екипа на Az-gotvia.bg. Всички рецепти, публикувани от екипа на Az-gotvia.bg носят потребителското име Az-gotvia.bg и са собственост на Фашън.БГ ООД. Достъпът за разглеждане на рецептите и снимките е свободен.

(2) Публикуване на рецепти и снимки към рецепти на други потребители. Само регистрирани потребители могат да публикуват рецепти и снимки към рецепти в сайта. Потребителите на сайта, които публикуват съдържание, носят отговорност за коректността на публикуваните от тях рецепти и снимки. Фашън.БГ ООД може да откаже публикуването на дадена рецепта или снимка при следните случаи:

а) ако има съмнение, че авторските права върху материалите не принадлежат на конкретния потребител и са изкопирани от друг източник (уеб сайт, книга)
б) ако изпратените снимки са с лошо качество, неподходящо за публикуване в сайта или не отговарят тематично на раздела в сайта или рецептата, към която се публикуват

(3) Коментари към рецептите могат да правят само регистрирани потребители на сайта или потребители чрез социалната приставка за коментари на Facebook. Коментарите трябва да са изписани на кирилица и да не накърняват правата на други потребители. Az-gotvia.bg не носи отговорност за достоверността на информацията, публикувана в коментарите. Az-gotvia.bg си запазва правото да изтрива коментарите, които не отговарят на тези условия и да редактира коментари, с цел коригиране на печатни грешки.

(4) Az-gotvia.bg публикува статии на тема Хранене, Диети, Продукти, Подправки, Витамини и минерали, Съвети и идеи. В публикациите се посочва източникът на информация или авторът на статията, както и източникът на снимковия материал.

Чл. 5. (1) Препечатването на статии от Az-gotvia.bg е позволено единствено при поставяне на активен линк към Az-gotvia.bg. Използването на снимки към рецепти, публикувани от Az-gotvia.bg е изрично забранено без предварително писмено разрешение за това.

(2) ФАШЪН.БГ ООД гарантира на потребителите си, че всички публикувани рецепти от потребител Az-gotvia.bg са сготвени и снимани от екипа на сайта.

Чл. 6. (1) Az-gotvia.bg организира конкурси в сайта, като условията за участие са достъпни в раздел Конкурси.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на потребителя
Чл. 7. (1) Потребителят има право да ползва безплатно услугите, предоставяни от сайта.

Чл. 8. (1) Потребителят няма право да публикува коментари или други материали, които:
а) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържат заплаха за живота на други хора, както и клевети, заплахи и друг тип злостни критики срещу конкретни лица и събития;
в) съдържат нецензурни и/или обидни текстове на религиозна, верска или политическа основа;
г) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ФАШЪН.БГ ООД;
д) нарушават човешките права съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, ратифицирани от Република България;
е) представляват търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на тези лица;
з) нарушават имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че са налице неправомерни нарушения на изискванията по предходния член, ФАШЪН.БГ ООД има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Права и задължения на Собственика на Az-gotvia.bg
Чл. 9. Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто му име, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията.

Чл. 10. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от органите на реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът е длъжен да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.

Чл. 11. Собственикът има право да прекрати ползването на услугите и информацията на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 12. Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

Чл. 13. Собственикът има право да изпраща съобщения на потребителите по email във връзка с използването на сайта и във връзка с конкурси и игри, които той организира.

Ограничаване на отговорността
Чл. 13. (1) Собственикът на сайта не носи отговорност в случай, че:
а) при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;
б) предоставяните услуги са засегнати от обстоятелства извън контрола на Собственика на сайта.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта az-gotvia.bg, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване. ФАШЪН.БГ ООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.

(3) С приемане на настоящите Общи условия потребителите на сайта декларират, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на техен риск и отговорност.
(4) Собственикът не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

Чл. 14. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Интелектуална собственост
Чл. 15. (1) Всички елементи на съдържанието на сайта az-gotvia.bg, включително дизайн, бази данни, текст, снимки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на сайта. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на сайта, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Лични данни
Чл. 16. ФАШЪН.БГ ООД гарантира неприкосновеността на личната информация на потребителите - лични данни, предоставени от потребителите при регистрация в нашия сайт или по електронна поща няма да бъдат използвани за цели, различни от използването на сайта.

реклама


Открий бързо и лесно своята рецепта
А | Б | В | Г | Д | Е

Ж | З | И | Й | К | Л

М | Н | О | П | Р | С

Т | У | Ф | Х | Ц | Ч

Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я
награди